Domela
Nieuwenhuis Plantsoen

100% plantsoen, voor en door bewoners

Ten noorden van het Amsterdamse Cultuurpark Westerpark, in een taartpunt tussen het spoor en het IJ, ligt de markante Spaarndammerbuurt. Voorheen bekend als de ‘moord- en brandbuurt’, is dit nog altijd een buurt met enige saamhorigheid en een zeker dorps karakter. Het is een dichtbebouwde buurt, maar als je de Spaarndammerbuurt binnenkomt, onder het spoor door, sta je voor een verrassend groene entree: het driehoekige Domela Nieuwenhuisplantsoen. Voor bewoners is het een gevoel van thuiskomen, vanuit de stenige stad.

De betrokkenheid van de buurtbewoners bij het plantsoen kent een lange geschiedenis. Ooit stond hier de katholieke Maria Magdalenakerk, volgens sommigen een van de hoogtepunten in het werk van Pierre Cuypers, architect van onder andere het Centraal Station. Enkele jaren na de sloop van de kerk in 1967 werd het braakliggende terrein op initiatief van bewoners ingericht als plantsoen. Een deel van het fundament van de kerk werd in tact gelaten, als tastbare herinnering aan de voor veel bewoners dierbare Lena. Een plan van Stadsdeel Westerpark voor bebouwing van het plantsoen leidde in 2008 zelfs tot een buurtreferendum. Zo is ‘Domela’ een breed gewaardeerde groene huiskamer van de buurt.

Kerk

Colofon

Deze website is van de Bewoners & werkgroep Domela~plantsoen, een deelverzameling van de immer buurtbetrokken bewoners van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. De werkgroep zet zich in voor het plantsoen sinds 2005, toen het stadsdeel op het plantsoen wilde gaan bouwen en de buurt dat in meerderheid niet wilde.
In 2016 kwamen de verlossende woorden: Domela blijft groen!

Het stadsdeel heeft de werkgroep een centrale rol gegeven in de herinrichting van het plantsoen in 2016-2017. Daarnaast blijven we schoffelen en vormgeven aan blijvende betrokkenheid van bewoners bij de groene entree van de buurt.

Dankzij openstadsdeel.nl (2016) kunnen we de bewoners van de buurt ook via deze website informeren en raadplegen over het plantsoen en uitnodigen om mee te doen. Dit naast de bestaande middelen van persoonlijk contact, Facebook, huis-aan-huis flyers, Domeladagen en schoffeldagen.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom!

Hartelijke buurtgroeten,

Domela-kern (Agnes, Annemieke, Annemone, Maarten, Martin, Nicolette, Theo)

logo