Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

3e Domeladag

Domeladag ‘Buurtplan’ met een opkomst van ca. 20 buurtbewoners. De werkgroep heeft met alle input een basaal buurtscenario opgesteld en vraagt bewoners om op het plantsoen mee te kijken. De buurtbewoners stemmen in met het stuk. (PDF)