Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Behoud Canadese Populieren moeilijk ( januari 2018)

Zijaanzicht populieren
Nieuw stadsbreed beleid is  bedreiging voor bomen 11 en 12.
Op het Domelaplantsoen staan 4 populieren. Het gaat om twee soorten. Die hele smalle heet Italiaanse Populier ( 10) en de drie met een wijde hoge kroon heten Canadese Populier. Nummer 8 staat vrij en kan goed bijgehouden worden, de nummers 11 en 12 staan vlak naast het schoolplein en zijn meer arbeidsintensief. Stadsdeel West heeft in 2014 die twee bomen op de lijst gezet voor kap en vervanging. De twee staan nu zelfs op een stadsbrede lijst. Ze zouden te riskant zijn. De ontwerpgroep voor het plantsoen is het niet eens met het voornemen tot kap maar houdt er rekening mee dat binnen een jaar een aanvraag kapvergunning in de krant staat. Het gaat om nieuw en streng beleid.

Hieronder een bezwaarschrift uit 2014. Het pleidooi van de bewonerswerkgroep in de projektgroep is steeds geweest dat de bomen in ieder geval behouden moeten worden tot nieuwe aanplant in die strook hoogte heeft gewonnen. Wat er van komt moet nog blijken. Het kapbesluit valt buiten het projekt voor herinrichting, dus het is niet gestructueerd doorgesproken met projektgroep, school en bewonerswerkgroep. Het is meer ‘aangekondigd’.

 

P1160769MA_gMA_7-MA9

De bomen hebben meer onderhoud nodig dan andere soorten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid van de gemeente stadsbreed, zie : https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/936-canadese/

Brief (‘zienswijze’) van schoffelaars op het plantsoen uit 2014 is opnieuw naar gemeente gestuurd.

3b.__zienswijze vellen populieren Zaanstraat 1 (bekendmaking 1-10-14)