Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Spades in de grond

De vernieuwing van het plantsoen is volop bezig. Van alle soort werkzaamheden maakt de Bewonerswerkgroep foto’s. Die kunt u bekijken op https://www.facebook.com/pg/domelaplantsoen/
De infra is vermoedelijk klaar eind december, de groene aanplant later. Later komt ook op deze website een beeldovericht van het herinrichten.

OS-detailmAb-

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Brief gemeente over start werk op Domela, najaar 2018

In de huizenblokken rond het Domela~plantsoen is vrijdag de 17e augustus een ‘Bewonersbrief ‘ als post rondgebracht.
Zo weten direct omwonenden meer over de start en planning van de werkzaamheden. Op deze website delen we ‘m graag met de hele buurt.
(ma)

(meer…)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Beplanting-uitdeeldag op zaterdag 8 september

In verband met de werkzaamheden voor vernieuwing van het Domelaplantsoen, moet het terrein eind september grotendeels leeg zijn. De struiken en planten moeten er allemaal uit… Om nu te voorkomen dat prima groene have wordt vernietigd, organiseren we een Domela Beplanting-uitdeeldag. Help jij de planten aan onderdak?

Op zaterdag 8 september is iedereen die asiel kan verlenen aan een originele Domela-plant of struik – en daarmee zijn eigen gevel-, volks-, achter-, voor- of andere tuin wil verluchtigen – van harte welkom om een of meerdere exemplaren uit te steken en mee te nemen.

Het gaat onder andere om hortensia*), rozenstruikjes, potentilla, laurierkers, een roodbladig prunusboompje, perenboompje en tormentil. En een berg narcisbollen-als-je-ze-uit-de-harde-grond-krijgt, want de grond (langs de kerkmuurrestanten) is keihard…

*) Als gevolg van de droogte zien de hortensia’s er momenteel niet zo florissant uit, maar in het hout zit gelukkig nog volop leven.

De beplanting is geheel en al gratis af te halen. Grijp je kans! En zegt het voort, we hopen dat zo veel mogelijk beplanting onderdak komt. Ons aantal geschikte scheppen is wel zeer beperkt, dus breng het liefst zelf een spade mee. We hebben eventueel een (gebruikte) geweven afvalzak voor je, tegen kleine vergoeding.

 

Zaterdag 8 september 2018 10.00 – 13.30 uur.

Evt. uitloop maandag 10 september 16.30 – 19.00 uur.

Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig, op domelaplantsoen@gmail.com

Beide dagen is de schoffelgroep er ook voor het reguliere plantsoenwerk. Je bent immer welkom om te helpen, ook als je geen struik kunt overnemen.

Mocht je er deze dagen niet bij kunnen zijn maar wel ruimte hebben voor wat planten, neem graag contact met ons op, via domelaplantsoen@gmail.com

(avdw)

flyer Domela uitdeeldag 20180815 viburnum

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Projectgroep-verslag mei 2018

In het verslag staan de uitkomst van het bijwerken van de altaarbogen en van het ontwerpproces kunst. (meer…)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Boombehoud: 2 van de 3 Canadese Populieren toch weg

De centrale stad doorkruist het goedgekeurde plan voor het Domela~plantsoen als het gaat om twee populieren naast het schoolplein. In ‘De Staatskrant’ stond in december 2017 daar een melding over. Op Facebookpagina ‘Domela Nieuwenhuis-plantsoen’ is er ook over bericht. Hierbij geven we als samenvatting twee documenten. Het eerste is een poging van bewoners in 2014 om met een zienswijze te pleiten voor een andere oplossing. Het tweede is een memo van wethouder Fenna Ulichki uit 2017  aan deelraad West over de risiko’s van deze bomen, die het eerdere besluit overstijgen. (ma)

(meer…)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Boombehoud: Twee grote Taxussen blijven

De twee taxussen in de ronde fundamenten achterin, waar het plantsoen op zijn breedst is, zullen blijven ( nummer 9 en 14). Tijdens de renovatie zullen ze waarschijnlijk net als in 2009 teruggesnoeid worden naar een zuilvorm. De overige taxussen ( twee groot twee klein) gaan weggehaald worden. De zaailing op de kerkmuur is nog een struik, maar die kan daar beter niet blijven vanwege het herstel van de muur. Voor de  twee Taxussen (2 en 3) in de ronde fundamenten van de entree is een kapvergunning aangevraagd: ze maken plaats voor sierlantaarns en daarmee is de entree van het plantsoen opener. De zaailing taxus in het midden van het plantsoen is kandidaat kap in twee van de drie modellen, omdat die dan midden op het nieuwe middenpad staat. Bovendien beneemt die het zicht op de geplande ‘herstelde’ kerkopbouw op het koor.

Later bleek dat ook in de aangenomen variant A deze zaailing niet houdbaar is maar om een andere reden, namelijk omdat die in het vlak staat dat veel lager is dan de randen van het plantsoen. Hier zal 30 centimeter nieuwe aarde opgebracht worden. De zaailing op de muur en deze in het midden ( zie bijlage) zijn niet kapvergunningplichtig omdat de stam nog niet de vereiste dikte heeft. Ze kunnen zonder kennisgeving weggehaald worden. De bewonersgroep is op de hoogte. (meer…)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Besluit bestemmingsplanwijziging is genomen

Het besluit tot bestemmingsplanwijziging van Domela naar groen is een feit 🙂 Afgelopen dinsdag (31-10-2017) was de vergadering daarover van de bestuurscommissie Amsterdam West en werd het besluit genomen, zelfs zonder dat stemming nodig was.

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Namens Domela hebben we kort ingesproken, dat we er blij mee zijn en dat het goed gaat met het plantsoen en de samenwerking in de projectgroep. De commissieleden van de diverse fracties benoemden dat het een lang proces is geweest, maar dat het nu laat zien hoe het ook kan. Dank en complimenten voor alle bewoners die zich de afgelopen jaren voor het plantsoen hebben ingezet. Waarvan akte.
Wij willen daar nog aan toevoegen: en die zich de komende jaren inzetten. Het doet goed dat door de jaren heen ook nieuwe Domelanen opstaan, zoals voor kunst of voor het schoffelen. Er verhuist wel eens iemand, of iemand gaat zich met andere dingen bezighouden, maar we kunnen erop vertrouwen dat er steeds een stevige groep is.

Komende maanden worden door de gemeentelijk jurist alle stappen voorbereid en doorlopen, denk aan onderzoeken van flora en fauna e.d., voor zover nog niet gedaan voor de herinrichting. Wellicht is de wijziging er tegelijk met het nieuwe plantsoen. De timing maakt overigens niet uit, het project van herinrichting is er niet van afhankelijk. Wel wordt voor de bogen een speciale alinea opgenomen, omdat ze hoger zijn dan gewoonlijk is toegestaan voor een bouwwerk niet gebouw zijnde.

De stukken behorend bij de bestemmingsplanwijziging vind je in deze links

0_AB_besluit_VoorontwerpBP_Domela_Nieuwenhuisplantsoen.pdf

1_VoorontwerpBP_DNP_verbeelding.pdf

2_VoorontwerpBP_DNP_Regels.pdf

3_VoorontwerpBP_DNP_Toelichting.pdf

(AvdW)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Kunst op komst!

In samenwerking met gemeentelijk kunstcoordinator Maaike Sijbrandij hebben we in de projectgroep voor de kunst op Domela een traject uitgestippeld om een mooi, leuk, passend, buurtgedragen kunstwerk te realiseren op het plantsoen.
De kennismaking met Elspeth Pikaar, buurtbewoner en kunstenares met veel ervaring met bewonerskunstprojecten en ‘ingebouwde’ kunst (in de vloer, in ons geval) heeft een leuke aanpak opgeleverd. Er komen drie workshops eind deze maand waarin we Elspeth met zijn allen voeden met ideeen, gedachten, inspiratie en meer. Je kunt kiezen uit drie workshops:
woensdagmiddag 27 september
woensdagavond 27 september
zaterdagochtend 30 september

Klik hier voor meer info en details van de uitnodiging. Ben je erbij? Meld je graag aan op domelaplantsoen@gmail.com
In totaal kunnen maximaal 18 mensen meedoen. We hopen als altijd op een paar trouwe Domelanen naast wat nieuwe gezichten.

Wil je deze uitnodiging als je kunt en wilt, verder verspreiden in je eigen netwerk in de Spaarndammerbuurt?

(AW 12-9-2017)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Projektgroep-verslagen: overleg 27 maart

Op de dag van de uitslag van de peiling in de buurt is direkt vergaderd over hoe de samenweking verdergaat tussen bewoners en medewerkers van de gemeente. (meer…)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Uitslag Domelakeuze: 1442 punten voor Model A Landschapstuin

De Spaarndammerbuurt heeft gesproken: de landschapstuin in model A is het favoriete ontwerp voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Dat wordt nu voorgelegd aan het Dagelijks bestuur van West voor besluit. De ontwerpgroep maakt intussen een beplantingsplan en voorjaar 2018 is de uitvoer.

Model A 6 maart_AW

De landschapstuin is veruit favoriet gebleken. Model A kreeg meer dan de helft van het totaal, 1442 punten. Model B, de Artsenijtuin kreeg 682 punten. Model C, ’t Groene schip kreeg 504 punten. Liefst 292 bewoners hebben de papieren of digitale Keuzekaart ingevuld*). Velen hebben een toelichting bij hun punten gegeven, waarvoor dank, die gebruiken we bij het bepalen van de beplanting.

Model A heeft onder meer punten gekregen voor de speelse en losse vorm, de ruime gebruiksmogelijkheden met gras om in te liggen en te spelen, de verwachting dat het goed te onderhouden is en er minder snel vervallen uitziet als eens een plant of struik doodgaat.

Uit de toelichtingen blijkt ook veel waardering voor het geheel en dat velen eigenlijk alledrie de modellen goed vinden, als het plantsoen maar groen blijft. Daar zijn we erg blij mee. Een enkeling had een vraag of opmerking bij de zitplaatsen, het proces of de kosten, een ander had het plantsoen toch willen bebouwen. We zullen bij de toelichtingen reacties schrijven en het geheel komend weekend (1/2 april 2017) op deze website publiceren zodat ieder dit dat wil, alles kan lezen.

Verder proces
Ontwerper Peter Ulle maakt nu model A klaar om voorgelegd te worden aan het Dagelijks bestuur van West. Dat neemt dan het besluit tot model A en dat wordt bekrachtigd in het Algemeen bestuur. Naar verwachting is dat een formaliteit, daar gaat ongeveer twee maanden overheen.

Intussen werken drie bewoners uit de ontwerpgroep en Peter met de Afdeling Groen aan een beplantingsplan. Peter en twee bewoners gaan met medewerker Kunst en Cultuur Maaike Sijbrandij de kunst bekijken, voor de altaarvloer en objecten op de poeren. Dat zal voor de zomer wel klaar zijn.
Projectleider Rene van Kuijk kan aan de bak om de uitvoering voor te bereiden, met aanbesteding, offertes en dergelijke. Hij heeft ook contact met de ‘diensten en bedrijven’ die van maart 2017 tot maart 2018 gelegenheid hebben om eventuele werkzaamheden rond het plantsoen uit te voeren.

Misschien is er in september weer een Domeladag waarop buurtbewoners eventuele planten en struiken die in het nieuwe plan geen plek hebben maar nog wel levenslust, kunnen uitsteken en meenemen om elders te planten. Dat zal afhangen van het beplantingsplan.

Schoffelen en planten
Samen houden we het plantsoen mooi. Kom daarom graag schoffelen! Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur, aanmelden is prettig via e-mail, maar je kunt ook gewoon komen aanwaaien. De maandagavond erop is er vaak van 17.30 tot 18.00 uur een rondje afmaken & opruimen.

Komende editie, op 8 april 2017, is het plantdag: dan planten we in de kale vakken eenjarige beplanting zodat het plantsoen er dit jaar al fleurig bij ligt. Met dank aan financien uit het projectbudget.

*) Voor wie details wil weten: de uitkomst bestaat uit 125 papieren en 167 digitale Keuzekaarten. Er zijn 2628 punten gegeven, waarvan 1442 punten oftewel 55% voor model A, 682 punten oftewel 26% voor model B, 504 punten oftewel 19% voor model C.