Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Besluit bestemmingsplanwijziging is genomen

Het besluit tot bestemmingsplanwijziging van Domela naar groen is een feit 🙂 Afgelopen dinsdag (31-10-2017) was de vergadering daarover van de bestuurscommissie Amsterdam West en werd het besluit genomen, zelfs zonder dat stemming nodig was.

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Namens Domela hebben we kort ingesproken, dat we er blij mee zijn en dat het goed gaat met het plantsoen en de samenwerking in de projectgroep. De commissieleden van de diverse fracties benoemden dat het een lang proces is geweest, maar dat het nu laat zien hoe het ook kan. Dank en complimenten voor alle bewoners die zich de afgelopen jaren voor het plantsoen hebben ingezet. Waarvan akte.
Wij willen daar nog aan toevoegen: en die zich de komende jaren inzetten. Het doet goed dat door de jaren heen ook nieuwe Domelanen opstaan, zoals voor kunst of voor het schoffelen. Er verhuist wel eens iemand, of iemand gaat zich met andere dingen bezighouden, maar we kunnen erop vertrouwen dat er steeds een stevige groep is.

Komende maanden worden door de gemeentelijk jurist alle stappen voorbereid en doorlopen, denk aan onderzoeken van flora en fauna e.d., voor zover nog niet gedaan voor de herinrichting. Wellicht is de wijziging er tegelijk met het nieuwe plantsoen. De timing maakt overigens niet uit, het project van herinrichting is er niet van afhankelijk. Wel wordt voor de bogen een speciale alinea opgenomen, omdat ze hoger zijn dan gewoonlijk is toegestaan voor een bouwwerk niet gebouw zijnde.

De stukken behorend bij de bestemmingsplanwijziging vind je in deze links

0_AB_besluit_VoorontwerpBP_Domela_Nieuwenhuisplantsoen.pdf

1_VoorontwerpBP_DNP_verbeelding.pdf

2_VoorontwerpBP_DNP_Regels.pdf

3_VoorontwerpBP_DNP_Toelichting.pdf

(AvdW)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Kunst op komst!

In samenwerking met gemeentelijk kunstcoordinator Maaike Sijbrandij hebben we in de projectgroep voor de kunst op Domela een traject uitgestippeld om een mooi, leuk, passend, buurtgedragen kunstwerk te realiseren op het plantsoen.
De kennismaking met Elspeth Pikaar, buurtbewoner en kunstenares met veel ervaring met bewonerskunstprojecten en ‘ingebouwde’ kunst (in de vloer, in ons geval) heeft een leuke aanpak opgeleverd. Er komen drie workshops eind deze maand waarin we Elspeth met zijn allen voeden met ideeen, gedachten, inspiratie en meer. Je kunt kiezen uit drie workshops:
woensdagmiddag 27 september
woensdagavond 27 september
zaterdagochtend 30 september

Klik hier voor meer info en details van de uitnodiging. Ben je erbij? Meld je graag aan op domelaplantsoen@gmail.com
In totaal kunnen maximaal 18 mensen meedoen. We hopen als altijd op een paar trouwe Domelanen naast wat nieuwe gezichten.

Wil je deze uitnodiging als je kunt en wilt, verder verspreiden in je eigen netwerk in de Spaarndammerbuurt?

(AW 12-9-2017)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Projektgroep-verslagen: overleg 27 maart

Op de dag van de uitslag van de peiling in de buurt is direkt vergaderd over hoe de samenweking verdergaat tussen bewoners en medewerkers van de gemeente. (meer…)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Uitslag Domelakeuze: 1442 punten voor Model A Landschapstuin

De Spaarndammerbuurt heeft gesproken: de landschapstuin in model A is het favoriete ontwerp voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Dat wordt nu voorgelegd aan het Dagelijks bestuur van West voor besluit. De ontwerpgroep maakt intussen een beplantingsplan en voorjaar 2018 is de uitvoer.

Model A 6 maart_AW

De landschapstuin is veruit favoriet gebleken. Model A kreeg meer dan de helft van het totaal, 1442 punten. Model B, de Artsenijtuin kreeg 682 punten. Model C, ’t Groene schip kreeg 504 punten. Liefst 292 bewoners hebben de papieren of digitale Keuzekaart ingevuld*). Velen hebben een toelichting bij hun punten gegeven, waarvoor dank, die gebruiken we bij het bepalen van de beplanting.

Model A heeft onder meer punten gekregen voor de speelse en losse vorm, de ruime gebruiksmogelijkheden met gras om in te liggen en te spelen, de verwachting dat het goed te onderhouden is en er minder snel vervallen uitziet als eens een plant of struik doodgaat.

Uit de toelichtingen blijkt ook veel waardering voor het geheel en dat velen eigenlijk alledrie de modellen goed vinden, als het plantsoen maar groen blijft. Daar zijn we erg blij mee. Een enkeling had een vraag of opmerking bij de zitplaatsen, het proces of de kosten, een ander had het plantsoen toch willen bebouwen. We zullen bij de toelichtingen reacties schrijven en het geheel komend weekend (1/2 april 2017) op deze website publiceren zodat ieder dit dat wil, alles kan lezen.

Verder proces
Ontwerper Peter Ulle maakt nu model A klaar om voorgelegd te worden aan het Dagelijks bestuur van West. Dat neemt dan het besluit tot model A en dat wordt bekrachtigd in het Algemeen bestuur. Naar verwachting is dat een formaliteit, daar gaat ongeveer twee maanden overheen.

Intussen werken drie bewoners uit de ontwerpgroep en Peter met de Afdeling Groen aan een beplantingsplan. Peter en twee bewoners gaan met medewerker Kunst en Cultuur Maaike Sijbrandij de kunst bekijken, voor de altaarvloer en objecten op de poeren. Dat zal voor de zomer wel klaar zijn.
Projectleider Rene van Kuijk kan aan de bak om de uitvoering voor te bereiden, met aanbesteding, offertes en dergelijke. Hij heeft ook contact met de ‘diensten en bedrijven’ die van maart 2017 tot maart 2018 gelegenheid hebben om eventuele werkzaamheden rond het plantsoen uit te voeren.

Misschien is er in september weer een Domeladag waarop buurtbewoners eventuele planten en struiken die in het nieuwe plan geen plek hebben maar nog wel levenslust, kunnen uitsteken en meenemen om elders te planten. Dat zal afhangen van het beplantingsplan.

Schoffelen en planten
Samen houden we het plantsoen mooi. Kom daarom graag schoffelen! Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur, aanmelden is prettig via e-mail, maar je kunt ook gewoon komen aanwaaien. De maandagavond erop is er vaak van 17.30 tot 18.00 uur een rondje afmaken & opruimen.

Komende editie, op 8 april 2017, is het plantdag: dan planten we in de kale vakken eenjarige beplanting zodat het plantsoen er dit jaar al fleurig bij ligt. Met dank aan financien uit het projectbudget.

*) Voor wie details wil weten: de uitkomst bestaat uit 125 papieren en 167 digitale Keuzekaarten. Er zijn 2628 punten gegeven, waarvan 1442 punten oftewel 55% voor model A, 682 punten oftewel 26% voor model B, 504 punten oftewel 19% voor model C.

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Knooppunt: videoreportage 5e Domeladag

Buurtjournalist Martijn Suurenbroek toonde in drie afleveringen van zijn programma KNOOPPUNT op stads-tv Salto wat er gebeurde op 4 maart 2017, onze 5e Domeladag. Drie uur rondleidingen met vraag en antwoord over de drie modellen zijn op YouTube samengevat in een half uur documentaire, klik hieronder op het plaatje om ‘m te zien. Ontwerper Peter Ulle en twee betrokken buurtbewoners verzorgden de rondleidingen.
De film kan u helpen bij uw keuze van variant A, B en C. Indienen kan tot en met zaterdag 25 maart. De uitslag wordt na 27 maart hier bekendgemaakt, via Facebook en via e-mail als uw mailadres bij ons bekend is.

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

5e Domeladag geslaagd – Toelichting ontwerpmodellen voor wie er niet bij kon zijn

Op een geslaagde 5e Domeladag op 4 maart 2017 bekeken meer dan 78 mensen de drie ontwerpmodellen voor het plantsoen. Ze liepen mee met de rondleiding door de ontwerper en leden van de Bewoners&werkgroep Domela~plantsoen over de ‘1:1-maquette’ van het ontwerp. Dat was met paaltjes, lijnen, dozen en meer uitgezet op het plantsoen. De modellen vind je op deze website in de tab Ontwerpmodellen.

Voor wie er niet bij kon zijn, hieronder wat zoal over het ontwerp en de modellen is verteld en gevraagd.

Domela modellen klein

over de bestaande situatie

wat geldt voor alle modellen

over model A Landschapstuin

over model B Artsenijtuin

over model C ’t Groene Schip

Met de Keuzekaart uit de huis-aan-huisfolder die alle bewoners van de Spaarndammerbuurt in de bus hebben gekregen, kun je nog tot 25 maart hier punten geven aan de ontwerpmodellen.

Maandag 27 maart worden de punten opgeteld, bewoners die daarbij willen zijn, kunnen zich opgeven bij de Bewonersgroep. De uitslag maken we bekend via deze site, Facebook en e-mail.

Het model met de meeste punten wordt uitgewerkt tot VO (voorloper van definitief ontwerp). Dat wordt aan het Algemeen bestuur van West voorgedragen voor het formele besluit.

Verder proces
Na het formele besluit is er nog de technische voorbereiding, aanbesteding, afstemming met nutsbedrijven voor evt. werk aan kabels en leidingen in de grond e.d. voordat de uitvoering start in het voorjaar van 2018.

Het plantsoen moet dus nog wel even wachten op de daadwerkelijke opknapbeurt. In het tussenjaar 2017 willen we als bewoners wat plantvakken opfleuren met verse (eenjarige) beplanting. En eventueel voorbereidend werk doen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de folder, Keuzekaart, de modellen, het plantsoen, en/of je wilt je opgeven voor de e-maillijst: stuur ons graag een e-mail.

(avdw)

Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Meer achtergrond ? Kijk bij ‘archief’

In deze rubriek ‘Actueel’ staan de ontwikkelingen van afgelopen en komende maand. Oudere berichten en achtergrondnieuws zetten we in de rubriek ‘Archief’. Onder tab Archief staan alle verslagen van de Projectgroep, onderaan de oudste. Onder Archief staan sinds kort achtergrondberichten over bijvoorbeeld het pleintje rond de Plataan en over Boombehoud. (21 maart,ma)