De konijnen op Domela gaan verhuizen

kaalgevreten mahoniestruikjes

kaalgevreten mahoniestruikjes


Het Domelaplantsoen heeft zijn eerste zomer beleefd, is goed gebruikt en ligt er mooi bij, maar heb jij ook het idee: er mist iets? Dat zal beplanting zijn… Bijna even enthousiast als de nieuwe beplanting in het voorjaar is aangebracht, is ze opgegeten voor konijnen, vogels en andere stadsfauna, met kale plantvakken tot gevolg. De tijd is rijp voor herstel. Ook enkele andere losse eindjes lost de gemeente de komende maanden op.

In het beplantingsplan was rekening gehouden met konijnenvraat. Maar de mate waarin de diertjes op Domela hebben huisgehouden, is extreem. Zelfs officieel ‘konijnharde’ plantensoorten, zoals de mahoniestruikjes op de foto, werden genadeloos opgevreten.

Na afweging van opties en ampel beraad met betrokkenen heeft de gemeente Amsterdam besloten de konijnenpopulatie van Domela te vangen en te verhuizen naar Westerpark West. Vervolgens worden de kale vakken opnieuw aangeplant, eventueel met meer van de soorten die niet zijn opgevreten. Deze maatregel was in het voorjaar niet mogelijk, omdat het broedseizoen al was begonnen. Als je dan de ouders wegvangt, komen de jongen om. En de gemeente Amsterdam wil geen dieren doden.

De provincie heeft toestemming gegeven voor de verhuizing, die wordt uitgevoerd door Duurzaam Fauna Advies. Het idee is dat daarna nieuwe de beplanting wordt aangebracht en dat die op kracht is tegen de tijd dat eventueel een nieuwe konijnenpopulatie het plantsoen gaat bewonen. Het helpt al dat de grasmat er intussen goed bij ligt.

Schouw door de gemeente leverde nog een paar losse eindjes op, die de aannemer de komende tijd zal wegwerken. Zoals wat losse stenen, scherpe draadeindes op de schanskorven en uitspoeling van de halfverharding. Naar verwachting wordt het werk in november en maart uitgevoerd.

Vragen en opmerkingen zijn welkom. Mail ons op domelaplantsoen@gmail.com of kom de tweede zaterdag van de maand naar het plantsoen, als we van 10.00 tot 13.00 uur schoffelen (net als de maandag daaropvolgend van 17.00 tot 19.00 uur). In principe pauzeren we oktober-februari. Let op www.facebook.com/domelaplantsoen

AW 30-10-2019 (en mAb)

 

 

 

Terugblik op werkzaamheden

‘Vaklieden in een groene kerk”. Vijftig foto’s van Martin Abma over de herschepping van het Domela Nieuwenhuisplantsoen die deels eerder te zien waren op de facebookpagina van de Bewonerswerkgroep  Domela~plantsoen. T/m 12 september in de OBA-bibliotheek Spaarndammerstraat. Wandeling van foto’s naar het plantsoen op vrijdag 6 sept, start OBA 16.30. Daar zal ook Elspeth Pikaar bij zijn, die vragen kan beantwoorden over de kunst in de koorvloer. Verdere informatie op www.facebook.com/domelaplantsoen

de honingboom komt op zijn plek terecht bij schoolplein

de honingboom komt op zijn plek terecht bij het schoolplein

Brief gemeente over start werk op Domela, najaar 2018

In de huizenblokken rond het Domela~plantsoen is vrijdag de 17e augustus een ‘Bewonersbrief ‘ als post rondgebracht.
Zo weten direct omwonenden meer over de start en planning van de werkzaamheden. Op deze website delen we ‘m graag met de hele buurt.
(ma)

(meer…)

Beplanting-uitdeeldag op zaterdag 8 september

In verband met de werkzaamheden voor vernieuwing van het Domelaplantsoen, moet het terrein eind september grotendeels leeg zijn. De struiken en planten moeten er allemaal uit… Om nu te voorkomen dat prima groene have wordt vernietigd, organiseren we een Domela Beplanting-uitdeeldag. Help jij de planten aan onderdak?

Op zaterdag 8 september is iedereen die asiel kan verlenen aan een originele Domela-plant of struik – en daarmee zijn eigen gevel-, volks-, achter-, voor- of andere tuin wil verluchtigen – van harte welkom om een of meerdere exemplaren uit te steken en mee te nemen.

Het gaat onder andere om hortensia*), rozenstruikjes, potentilla, laurierkers, een roodbladig prunusboompje, perenboompje en tormentil. En een berg narcisbollen-als-je-ze-uit-de-harde-grond-krijgt, want de grond (langs de kerkmuurrestanten) is keihard…

*) Als gevolg van de droogte zien de hortensia’s er momenteel niet zo florissant uit, maar in het hout zit gelukkig nog volop leven.

De beplanting is geheel en al gratis af te halen. Grijp je kans! En zegt het voort, we hopen dat zo veel mogelijk beplanting onderdak komt. Ons aantal geschikte scheppen is wel zeer beperkt, dus breng het liefst zelf een spade mee. We hebben eventueel een (gebruikte) geweven afvalzak voor je, tegen kleine vergoeding.

 

Zaterdag 8 september 2018 10.00 – 13.30 uur.

Evt. uitloop maandag 10 september 16.30 – 19.00 uur.

Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig, op domelaplantsoen@gmail.com

Beide dagen is de schoffelgroep er ook voor het reguliere plantsoenwerk. Je bent immer welkom om te helpen, ook als je geen struik kunt overnemen.

Mocht je er deze dagen niet bij kunnen zijn maar wel ruimte hebben voor wat planten, neem graag contact met ons op, via domelaplantsoen@gmail.com

(avdw)

flyer Domela uitdeeldag 20180815 viburnum

Boombehoud: 2 van de 3 Canadese Populieren toch weg

De centrale stad doorkruist het goedgekeurde plan voor het Domela~plantsoen als het gaat om twee populieren naast het schoolplein. In ‘De Staatskrant’ stond in december 2017 daar een melding over. Op Facebookpagina ‘Domela Nieuwenhuis-plantsoen’ is er ook over bericht. Hierbij geven we als samenvatting twee documenten. Het eerste is een poging van bewoners in 2014 om met een zienswijze te pleiten voor een andere oplossing. Het tweede is een memo van wethouder Fenna Ulichki uit 2017  aan deelraad West over de risiko’s van deze bomen, die het eerdere besluit overstijgen. (ma)

(meer…)

Boombehoud: Twee grote Taxussen blijven

De twee taxussen in de ronde fundamenten achterin, waar het plantsoen op zijn breedst is, zullen blijven ( nummer 9 en 14). Tijdens de renovatie zullen ze waarschijnlijk net als in 2009 teruggesnoeid worden naar een zuilvorm. De overige taxussen ( twee groot twee klein) gaan weggehaald worden. De zaailing op de kerkmuur is nog een struik, maar die kan daar beter niet blijven vanwege het herstel van de muur. Voor de  twee Taxussen (2 en 3) in de ronde fundamenten van de entree is een kapvergunning aangevraagd: ze maken plaats voor sierlantaarns en daarmee is de entree van het plantsoen opener. De zaailing taxus in het midden van het plantsoen is kandidaat kap in twee van de drie modellen, omdat die dan midden op het nieuwe middenpad staat. Bovendien beneemt die het zicht op de geplande ‘herstelde’ kerkopbouw op het koor.

Later bleek dat ook in de aangenomen variant A deze zaailing niet houdbaar is maar om een andere reden, namelijk omdat die in het vlak staat dat veel lager is dan de randen van het plantsoen. Hier zal 30 centimeter nieuwe aarde opgebracht worden. De zaailing op de muur en deze in het midden ( zie bijlage) zijn niet kapvergunningplichtig omdat de stam nog niet de vereiste dikte heeft. Ze kunnen zonder kennisgeving weggehaald worden. De bewonersgroep is op de hoogte. (meer…)

Besluit bestemmingsplanwijziging is genomen

Het besluit tot bestemmingsplanwijziging van Domela naar groen is een feit 🙂 Afgelopen dinsdag (31-10-2017) was de vergadering daarover van de bestuurscommissie Amsterdam West en werd het besluit genomen, zelfs zonder dat stemming nodig was.

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Namens Domela hebben we kort ingesproken, dat we er blij mee zijn en dat het goed gaat met het plantsoen en de samenwerking in de projectgroep. De commissieleden van de diverse fracties benoemden dat het een lang proces is geweest, maar dat het nu laat zien hoe het ook kan. Dank en complimenten voor alle bewoners die zich de afgelopen jaren voor het plantsoen hebben ingezet. Waarvan akte.
Wij willen daar nog aan toevoegen: en die zich de komende jaren inzetten. Het doet goed dat door de jaren heen ook nieuwe Domelanen opstaan, zoals voor kunst of voor het schoffelen. Er verhuist wel eens iemand, of iemand gaat zich met andere dingen bezighouden, maar we kunnen erop vertrouwen dat er steeds een stevige groep is.

Komende maanden worden door de gemeentelijk jurist alle stappen voorbereid en doorlopen, denk aan onderzoeken van flora en fauna e.d., voor zover nog niet gedaan voor de herinrichting. Wellicht is de wijziging er tegelijk met het nieuwe plantsoen. De timing maakt overigens niet uit, het project van herinrichting is er niet van afhankelijk. Wel wordt voor de bogen een speciale alinea opgenomen, omdat ze hoger zijn dan gewoonlijk is toegestaan voor een bouwwerk niet gebouw zijnde.

De stukken behorend bij de bestemmingsplanwijziging vind je in deze links

0_AB_besluit_VoorontwerpBP_Domela_Nieuwenhuisplantsoen.pdf

1_VoorontwerpBP_DNP_verbeelding.pdf

2_VoorontwerpBP_DNP_Regels.pdf

3_VoorontwerpBP_DNP_Toelichting.pdf

(AvdW)

Kunst op komst!

In samenwerking met gemeentelijk kunstcoordinator Maaike Sijbrandij hebben we in de projectgroep voor de kunst op Domela een traject uitgestippeld om een mooi, leuk, passend, buurtgedragen kunstwerk te realiseren op het plantsoen.
De kennismaking met Elspeth Pikaar, buurtbewoner en kunstenares met veel ervaring met bewonerskunstprojecten en ‘ingebouwde’ kunst (in de vloer, in ons geval) heeft een leuke aanpak opgeleverd. Er komen drie workshops eind deze maand waarin we Elspeth met zijn allen voeden met ideeen, gedachten, inspiratie en meer. Je kunt kiezen uit drie workshops:
woensdagmiddag 27 september
woensdagavond 27 september
zaterdagochtend 30 september

Klik hier voor meer info en details van de uitnodiging. Ben je erbij? Meld je graag aan op domelaplantsoen@gmail.com
In totaal kunnen maximaal 18 mensen meedoen. We hopen als altijd op een paar trouwe Domelanen naast wat nieuwe gezichten.

Wil je deze uitnodiging als je kunt en wilt, verder verspreiden in je eigen netwerk in de Spaarndammerbuurt?

(AW 12-9-2017)