De entree van de buurt- het Plataanpleintje

EntreeKaartjeParoolDSCF4998-kopie-MA9

 

Op deze plek was in 2015 door bewoners herbouw van de kerkentree voorgesteld. Op onze Facebook-pagina werd op zeker moment duidelijk dat de ontwerpgroep aan het besluiten was de twee grote Taxussen in de entree van het plantsoen te vervangen door sierlantaarns ( verslag 14-11-16). In een ander verslag kon je zien dat er parkeerplaatsen verplaatst worden.
Dat was beide aanleiding tot vragen.  Hieronder de overwegingen (ma) .
(meer…)

Boombehoud- algemeen (2)

Binnen het plantsoenproject zijn drie modellen ontstaan, die gemeen hebben dat ze iets opener zijn dan het huidige landschap. Kijkend vanuit de plataan kan een passant direkt overzicht krijgen in wat te beleven is in het voormalige kerkschip. In de nieuwe plattegronden gaan twee-drie grotere Taxussen weg. De Gele Kornoelje gaat naar een nadere plaats. Veel struiken zullen vervangen worden. Voor de taxussen komt compensatie. In een eerdere versie van dit overzicht stond per abuis de reusachtige Iep bij de kerkmuur in de tekst ook als kapkandidaat. Daar is geen sprake van.
Toen in 2015 nog sprake was van een bouwprojekt zouden niet 2-3 maar zeker 8 bomen sneuvelen: drie Taxussen en nog vijf grote bomen, waaronder de populieren bij het schoolplein. De projektgroep, bewoners en ambtenaren, wil de grote bomen behouden.Voor de genoemde populieren echter is de centrale stad een stadsbrede kapvergunning aan het voorbereiden, die mogelijk in 2018 definitief wordt.
Over de taxussen en de populieren komen op deze website nog nadere stukken omdat er op onze Facebookpagina vragen over waren.

Kaart2012Kap
DP-bomen2018Wie het overzicht verder wil lezen klikt op … (meer…)

Kom naar de 5e Domeladag en kies mee!

Welk van de drie ontwerpmodellen wordt het definitieve ontwerp voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen?5e Domeladag omslag folder

Sinds de schetsontwerpen afgelopen december, is het ontwerp van het Domelaplantsoen flink opgeschoten. Met de reacties uit de buurt op de schetsen, zijn de hoofdlijnen in het plangebied bepaald. Het gaat om de objecten, de lijnen rond de kern van het plantsoen en de materialen.

Vervolgens heeft ontwerper Peter Ulle van het stadsdeel samen met de ontwerpgroep van bewoners drie mooie ontwerpmodellen gemaakt voor het plantsoen zelf, de kern. We staan voor de keuze welk van de drie modellen het definitieve ontwerp wordt. Ook dat leggen we graag voor aan de buurt. Aan welk model geef jij je punten? Het model met de meeste punten wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp. Dat wordt aan het Algemeen bestuur van West voorgedragen voor het formele besluit.

Ontwerpmodellen
We nodigen je uit om zaterdag 4 maart de drie ontwerpmodellen voor het plantsoen te komen bekijken op de 5e Domeladag van 13.00-16.00 op het Domela Nieuwenhuisplantsoen. We beelden dan het ontwerp op het plantsoen uit en geven een rondleiding, zodat je vragen kunt stellen en het ontwerp goed kunt beoordelen. We schenken warme soep als het koud is.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de bestaande situatie en de ontwerpmodellen in detail te bekijken. Meer toelichting geven we graag op de 5e Domeladag en daarna op deze site.

Bestaande situatie

Bestaande situatie

 

Model A Landschapstuin

Model A Landschapstuin

Model A Landschapstuin: Het plantsoen behoudt zijn landschappelijk karakter, met gebogen lijnen en asymmetrische indeling. Tweemaal herplant, voor de taxussen die sneuvelen bij de entree, en tweemaal bijplant. Dit model is groener (minder (half)verharding) dan de bestaande situatie.

 

Model 2 16feb_AW

Model B Artsenijtuin

Model B Artsenijtuin: Met lage buxushaagjes omlijnde plantvakken, symmetrie en zichtlijn naar het koor. Driemaal herplant, voor drie taxussen, verplaatsing van de gele kornoelje die plaatsmaakt voor een centraal ‘pleintje’ met zitbanken, en eenmaal bijplant. Dit model is even groen als de bestaande situatie.

 

Model C 't Groene Schip

Model C ’t Groene Schip

Model C ’t Groene Schip: Plantvakken bootsen de vroegere kerkbanken na. Symmetrie en zihtlijn naar het koor. Driemaal herplant, voor drie taxussen, verplaatsing van de gele kornoelje die plaatsmaakt voor de indeling met ‘kerkbanken’, en eenmal bijplant. Dit model is even groen als de bestaande situatie.

Jouw keuze!
Tussen 23 en 26 februari ontvangen alle bewoners van de Spaarndammerbuurt huis-aan-huis een folder in de bus ‘Domelaplantsoen A, B of C?’. In de folder vind je de Keuzekaart en de unieke code.

Heb je de ontwerpmodellen bekeken en je keuze gemaakt? We vragen je om je keuze aan te geven door op de Keuzekaart 9 punten te verdelen over de drie modellen. Dat kan met de papieren Keuzekaart, die je kunt inleveren op de 5e Domeladag op 4 maart. Daarna tot en met zaterdag 25 maart nog bij:
* buurthuis de Horizon, Hembrugstraat 156
* openbare bibliotheek, Spaarndammerstraat 490
* schoffelaars op zaterdag 11 maart 10.00-13.00 uur (kom je gelijk meeschoffelen?)

Je kunt je keuze vanaf 4 maart ook doorgeven met de digitale Keuzekaart op deze site en de unieke code uit de folder.

Elke code mag maar één keer gebruikt worden. Bij dubbel gebruik (foei!;) telt de papieren kaart.

Als je met meerdere mensen per adres wilt meedoen, kun je op de Domeladag persoonlijk op vertoon van deze folder een extra Keuzekaart krijgen.

Uitkomst
Maandag 27 maart tellen we de punten. Wil je daarbij zijn? Stuur een mail naar domelaplantsoen@gmail.com

Vervolgens publiceren we de uitkomst van de peiling via deze website, Facebook en via e-mail.

Wil je op de hoogte gehouden worden over het Domelaplantsoen en/of heb je andere opmerkingen? Laat het ons weten via domelaplantsoen@gmail.com

Wil je helpen bij het onderhoud van het plantsoen (‘schoffelen’)? Kom er graag bij, elke 2e zaterdag van de maand 10.00-13.00 uur.

Hartelijk dank voor je aandacht en bijdrage!

Projektgroep-verslagen: overleg 30 januari 2017

Dit verslag laat al bijna zien hoe de drie modellen eruitzien die op de Domeladag op 4 maart gepresenteerd gaan worden. Een aantal onderwerpen zijn momenteel nog in diskussie onder de bewoners in de projectgroep. De projektgroep bestaat uit het gemeentelijk project-team dat sinds zomer 2016 in overleg is met georganiseerde en losse bewoners. De verslagen van het afgelopen halfjaar staan in de rubriek Archief (ma).
(meer…)

Projectgroep-verslagen:overleg 9 januari 2017

Dit verslag geeft een goed beeld van de stand van zaken in het denken van de ontwerper in 2016. Kaartjes met goede uitleg van afwegingen. Alleen was er in 2016 nog sprake van nieuwe (kerk)bogen die aan school- en spoorzijde bijgemetseld zouden worden. In de presentatie geeft de ontwerper wat eerste suggesties voor alternatieve materialen. De Projectgroep vergadert weer op 30 januari.

PDF-overleg 9 januari (meer…)

5e Domeladag is zaterdag 4 maart 2017!

In verband met langere voorbereidingstijd van het ontwerp, vooral op technische haalbaarheid, is de 5e Domeladag nu geprikt op zaterdag 4 maart.  Nadere berichtgeving over het programma volgt. Het is dus niet op 14 januari of 25 februari. ( AW)

Domeladag verplaatst: nu 25 februari 2017! [NB. datum achterhaald, het is 4 maart geworden]

De volgende Domeladag is op zaterdag 25 februari. Op 9 januari 2017 zat de projectgroep weer bij elkaar. Een grote Domeladag blijkt nog niet zinnig op 14 januari, want een aantal onderdelen van het schetsontwerp zijn ruw doorgerekend en… lijken teveel te gaan kosten. Onverwacht. Er waren drie schetsen, waar dat dure onderdeel steeds in terugkwam. Het betreft onder andere het beoogde hoge element achter het ‘altaargedeelte’ . Rond 13 februari denkt de projectgroep een nieuwe set schetsen te hebben. Daaruit willen we voor en op 25 februari een voorkeur destilleren.
(meer…)