Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Bewonerswerkgroep

De Bewoners&werkgroep Domela~plantsoen wordt opgericht om in de participatie rond de herinrichting te pleiten voor behoud van een groen plantsoen.