Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Boombehoud: 2 van de 3 Canadese Populieren toch weg

De centrale stad doorkruist het goedgekeurde plan voor het Domela~plantsoen als het gaat om twee populieren naast het schoolplein. In ‘De Staatskrant’ stond in december 2017 daar een melding over. Op Facebookpagina ‘Domela Nieuwenhuis-plantsoen’ is er ook over bericht. Hierbij geven we als samenvatting twee documenten. Het eerste is een poging van bewoners in 2014 om met een zienswijze te pleiten voor een andere oplossing. Het tweede is een memo van wethouder Fenna Ulichki uit 2017  aan deelraad West over de risiko’s van deze bomen, die het eerdere besluit overstijgen. (ma)

3b.__zienswijze vellen populieren Zaanstraat 1 (bekendmaking 1-10-14)
Memo1706