Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Boombehoud: Twee grote Taxussen blijven

De twee taxussen in de ronde fundamenten achterin, waar het plantsoen op zijn breedst is, zullen blijven ( nummer 9 en 14). Tijdens de renovatie zullen ze waarschijnlijk net als in 2009 teruggesnoeid worden naar een zuilvorm. De overige taxussen ( twee groot twee klein) gaan weggehaald worden. De zaailing op de kerkmuur is nog een struik, maar die kan daar beter niet blijven vanwege het herstel van de muur. Voor de  twee Taxussen (2 en 3) in de ronde fundamenten van de entree is een kapvergunning aangevraagd: ze maken plaats voor sierlantaarns en daarmee is de entree van het plantsoen opener. De zaailing taxus in het midden van het plantsoen is kandidaat kap in twee van de drie modellen, omdat die dan midden op het nieuwe middenpad staat. Bovendien beneemt die het zicht op de geplande ‘herstelde’ kerkopbouw op het koor.

Later bleek dat ook in de aangenomen variant A deze zaailing niet houdbaar is maar om een andere reden, namelijk omdat die in het vlak staat dat veel lager is dan de randen van het plantsoen. Hier zal 30 centimeter nieuwe aarde opgebracht worden. De zaailing op de muur en deze in het midden ( zie bijlage) zijn niet kapvergunningplichtig omdat de stam nog niet de vereiste dikte heeft. Ze kunnen zonder kennisgeving weggehaald worden. De bewonersgroep is op de hoogte.

Taxus-overzichtb