Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Brief gemeente over start werk op Domela, najaar 2018

In de huizenblokken rond het Domela~plantsoen is vrijdag de 17e augustus een ‘Bewonersbrief ‘ als post rondgebracht.
Zo weten direct omwonenden meer over de start en planning van de werkzaamheden. Op deze website delen we ‘m graag met de hele buurt.
(ma)

Domela Bewonersbrief gemeente 20180816