Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

De konijnen op Domela gaan verhuizen

kaalgevreten mahoniestruikjes

kaalgevreten mahoniestruikjes


Het Domelaplantsoen heeft zijn eerste zomer beleefd, is goed gebruikt en ligt er mooi bij, maar heb jij ook het idee: er mist iets? Dat zal beplanting zijn… Bijna even enthousiast als de nieuwe beplanting in het voorjaar is aangebracht, is ze opgegeten voor konijnen, vogels en andere stadsfauna, met kale plantvakken tot gevolg. De tijd is rijp voor herstel. Ook enkele andere losse eindjes lost de gemeente de komende maanden op.

In het beplantingsplan was rekening gehouden met konijnenvraat. Maar de mate waarin de diertjes op Domela hebben huisgehouden, is extreem. Zelfs officieel ‘konijnharde’ plantensoorten, zoals de mahoniestruikjes op de foto, werden genadeloos opgevreten.

Na afweging van opties en ampel beraad met betrokkenen heeft de gemeente Amsterdam besloten de konijnenpopulatie van Domela te vangen en te verhuizen naar Westerpark West. Vervolgens worden de kale vakken opnieuw aangeplant, eventueel met meer van de soorten die niet zijn opgevreten. Deze maatregel was in het voorjaar niet mogelijk, omdat het broedseizoen al was begonnen. Als je dan de ouders wegvangt, komen de jongen om. En de gemeente Amsterdam wil geen dieren doden.

De provincie heeft toestemming gegeven voor de verhuizing, die wordt uitgevoerd door Duurzaam Fauna Advies. Het idee is dat daarna nieuwe de beplanting wordt aangebracht en dat die op kracht is tegen de tijd dat eventueel een nieuwe konijnenpopulatie het plantsoen gaat bewonen. Het helpt al dat de grasmat er intussen goed bij ligt.

Schouw door de gemeente leverde nog een paar losse eindjes op, die de aannemer de komende tijd zal wegwerken. Zoals wat losse stenen, scherpe draadeindes op de schanskorven en uitspoeling van de halfverharding. Naar verwachting wordt het werk in november en maart uitgevoerd.

Vragen en opmerkingen zijn welkom. Mail ons op domelaplantsoen@gmail.com of kom de tweede zaterdag van de maand naar het plantsoen, als we van 10.00 tot 13.00 uur schoffelen (net als de maandag daaropvolgend van 17.00 tot 19.00 uur). In principe pauzeren we oktober-februari. Let op www.facebook.com/domelaplantsoen

AW 30-10-2019 (en mAb)