Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Hotel?

Bewonersinformatieavond met als boodschap van stadsdeel West: “woningbouw is onmogelijk op deze plek, er komt een hotel”. Bewoners reageren in meerderheid onthutst en boos. De Bewoners&werkgroep Domela~plantsoen herstart een proces van buurtontwerp en overleg met het stadsdeel.