Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Keuzeproces Domelaplantsoen

Onderstaande afbeelding is een weergave van de Digitale Keuzekaart zoals gebruikt bij het bepalen van het winnend Ontwerpmodel; de Landschapstuin.