Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Model A: Landschapstuin

Het plantsoen behoudt zijn landschappelijk karakter, met gebogen lijnen en asymmetrische indeling. Tweemaal herplant, voor de taxussen die sneuvelen bij de entree, en tweemaal bijplant. Dit model is groener (minder (half)verharding) dan de bestaande situatie.

– Lijkt het meest op de huidige situatie, dat is herkenbaar, maar ook wat saai.
– Volgt de bestaande padenstructuur.
– De vormen zijn speels en vrij – of rommelig, volgens sommigen – en in het beplantingsplan kan gras opgenomen worden om op te ravotten en picknicken.
– Onder de plataan op de kop van het plantsoen komt in model A en B een driehoekig plantvak om het stenen vlak te vergroenen en illegaal parkeren tegen te gaan.
– In model A en B wordt de groenstrook tussen fietspad en stoep aan de spoorzijde verlengd tot op de kop van het plantsoen. (Als blijkt dat bij model C hetzelfde gevraagd wordt, kan het daar ook.)

– Details van kap en herplant: 2 kap, 4 plant
* kap van de twee taxussen op de kop met herplant van twee bomen bij het schoolplein (bij de populieren) en bij de hellingbaan (in alle modellen)
* bijplant van een toekomstig beeldbepalende boom aan de rand van het koor (in alle modellen)
* bijplant van een (bloeiende) boom bij de zuidcontour