Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Model B: Artsenijtuin

Met lage buxushaagjes omlijnde plantvakken, symmetrie en zichtlijn naar het koor. Driemaal herplant, voor drie taxussen, verplaatsing van de gele kornoelje die plaatsmaakt voor een centraal ‘pleintje’ met zitbanken, en eenmaal bijplant. Dit model is even groen als de bestaande situatie.

– Evenwichtige indeling – of streng, volgens sommigen.
– De vorm biedt naast de contour nog een heldere referentie aan de vroegere kerk.
– Een ‘middenpleintje’ met vier banken in een cirkel.
– Onder de plataan op de kop van het plantsoen komt in model A en B een driehoekig plantvak om het stenen vlak te vergroenen en illegaal parkeren tegen te gaan.
– In model A en B wordt de groenstrook tussen fietspad en stoep aan de spoorzijde verlengd tot op de kop van het plantsoen. (Als blijkt dat bij model C hetzelfde gevraagd wordt, kan het daar ook.)

– De buxus is nog licht onzeker, mogelijk wordt in het beplantingsplan tot een andere soort besloten i.v.m. ziektegevoeligheid van buxus (wordt in de loop van 2017 ingevuld in het beplantingsplan).
Buxushaagjes zijn onderhoudsintensief, hebben daarom niet de voorkeur van de afdeling Groen van de gemeente. De haagjes bakenen de (vrij grote) plantvakken wel helder af, wat weer makkelijk is bij het onderhoud. Minder kans dat de lijnen vervagen.
– In de plantvakken komen verschillende kruiden, waaronder soorten die de konijnen niet lusten, bedoeld voor de pluk (wordt in de loop van 2017 ingevuld in het beplantingsplan).

– De paden tussen de plantvakken nodigen uit tot rondrennen.
– Dit model leent zich niet echt voor een grasveldje als onderdeel van het beplantingsplan. Dat scheelt wel weer maaiwerk.

– Details van kap en herplant: 3 kap, 4 plant, 1 verplaatsing
* kap van de twee taxussen op de kop met herplant van twee bomen bij het schoolplein (bij de populieren) en bij de hellingbaan (in alle modellen)
* bijplant van een toekomstig beeldbepalende boom aan de rand van het koor (in alle modellen)
* kap van de taxus midden in het plantsoen, herplant in het plantvak ten zuiden ervan
* verplaatsing van de gele kornoelje naar het plantvak ten zuiden ervan (in model B en C)