Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Model C: ’t Groene Schip

Plantvakken bootsen de vroegere kerkbanken na. Symmetrie en zichtlijn naar het koor. Driemaal herplant, voor drie taxussen, verplaatsing van de gele kornoelje die plaatsmaakt voor de indeling met ‘kerkbanken’, en eenmaal bijplant. Dit model is even groen als de bestaande situatie.

– Evenwichtige, rustige indeling.
– Meeste referentie aan de vroegere kerk – of wel erg kerkelijk naar smaak van sommigen.
– De structuur is strakker dan model A Landschapstuin, maar de vakken zijn kleiner en de beplanting kan vrijer en gevarieerder zijn dan in model B Artsenijtuin.
– De banken staan her en der in het groen, in plaats van langs paden en aan de randen van de vakken.
– Dit model leent zich niet echt voor een grasveldje als onderdeel van het beplantingsplan. Dat scheelt wel weer maaiwerk.

– Details van kap en herplant: 3 kap, 4 plant, 1 verplaatsing
* kap van de twee taxussen op de kop met herplant van twee bomen bij het schoolplein (bij de populieren) en bij de hellingbaan (in alle modellen)
* bijplant van een toekomstig beeldbepalende boom aan de rand van het koor (in alle modellen)
* kap van de taxus midden in het plantsoen, herplant in het plantvak ten zuiden ervan
* verplaatsing van de gele kornoelje naar het plantvak ten zuiden ervan (in model B en C)