Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Plantsoenvariant

Memo van het Dagelijks Bestuur aan de stadsdeelraad dat de plantsoenvariant ook wordt onderzocht. (PDF)