Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Projectgroep-verslag mei 2018

In het verslag staan de uitkomst van het bijwerken van de altaarbogen en van het ontwerpproces kunst.

180509 Overleg bewonerswerkgroep