Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Projektgroep-verslagen: overleg 27 maart

Op de dag van de uitslag van de peiling in de buurt is direkt vergaderd over hoe de samenweking verdergaat tussen bewoners en medewerkers van de gemeente.
170327 Overleg bewonerswerkgroep DNplts