Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Referendum

Referendum over woningbouw met 30% sociale huur op het plantsoen: tweederde is tegen (1053 tegen, 479 voor). De uitslag is echter niet bindend door een te lage opkomst, wat veroorzaakt lijkt door een te brede peiling: de Zeeheldenbuurt was meegeteld.