Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Schetsdag

Schetsdag waarop ca. 20 deelnemers van de 1e Domeladag de Domelawensen uitwerken onder begeleiding van drie bouwkundigen, resulterend in plantsoenschetsen.