Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Schoffelen

Herbeplanting van het plantsoen, als tijdelijke opknapmaatregel in afwachting van bebouwing. Sindsdien onderhoudt de buurt het plantsoen.