Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Uitslag Domelakeuze: 1442 punten voor Model A Landschapstuin

De Spaarndammerbuurt heeft gesproken: de landschapstuin in model A is het favoriete ontwerp voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Dat wordt nu voorgelegd aan het Dagelijks bestuur van West voor besluit. De ontwerpgroep maakt intussen een beplantingsplan en voorjaar 2018 is de uitvoer.

Model A 6 maart_AW

De landschapstuin is veruit favoriet gebleken. Model A kreeg meer dan de helft van het totaal, 1442 punten. Model B, de Artsenijtuin kreeg 682 punten. Model C, ’t Groene schip kreeg 504 punten. Liefst 292 bewoners hebben de papieren of digitale Keuzekaart ingevuld*). Velen hebben een toelichting bij hun punten gegeven, waarvoor dank, die gebruiken we bij het bepalen van de beplanting.

Model A heeft onder meer punten gekregen voor de speelse en losse vorm, de ruime gebruiksmogelijkheden met gras om in te liggen en te spelen, de verwachting dat het goed te onderhouden is en er minder snel vervallen uitziet als eens een plant of struik doodgaat.

Uit de toelichtingen blijkt ook veel waardering voor het geheel en dat velen eigenlijk alledrie de modellen goed vinden, als het plantsoen maar groen blijft. Daar zijn we erg blij mee. Een enkeling had een vraag of opmerking bij de zitplaatsen, het proces of de kosten, een ander had het plantsoen toch willen bebouwen. We zullen bij de toelichtingen reacties schrijven en het geheel komend weekend (1/2 april 2017) op deze website publiceren zodat ieder dit dat wil, alles kan lezen.

Verder proces
Ontwerper Peter Ulle maakt nu model A klaar om voorgelegd te worden aan het Dagelijks bestuur van West. Dat neemt dan het besluit tot model A en dat wordt bekrachtigd in het Algemeen bestuur. Naar verwachting is dat een formaliteit, daar gaat ongeveer twee maanden overheen.

Intussen werken drie bewoners uit de ontwerpgroep en Peter met de Afdeling Groen aan een beplantingsplan. Peter en twee bewoners gaan met medewerker Kunst en Cultuur Maaike Sijbrandij de kunst bekijken, voor de altaarvloer en objecten op de poeren. Dat zal voor de zomer wel klaar zijn.
Projectleider Rene van Kuijk kan aan de bak om de uitvoering voor te bereiden, met aanbesteding, offertes en dergelijke. Hij heeft ook contact met de ‘diensten en bedrijven’ die van maart 2017 tot maart 2018 gelegenheid hebben om eventuele werkzaamheden rond het plantsoen uit te voeren.

Misschien is er in september weer een Domeladag waarop buurtbewoners eventuele planten en struiken die in het nieuwe plan geen plek hebben maar nog wel levenslust, kunnen uitsteken en meenemen om elders te planten. Dat zal afhangen van het beplantingsplan.

Schoffelen en planten
Samen houden we het plantsoen mooi. Kom daarom graag schoffelen! Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur, aanmelden is prettig via e-mail, maar je kunt ook gewoon komen aanwaaien. De maandagavond erop is er vaak van 17.30 tot 18.00 uur een rondje afmaken & opruimen.

Komende editie, op 8 april 2017, is het plantdag: dan planten we in de kale vakken eenjarige beplanting zodat het plantsoen er dit jaar al fleurig bij ligt. Met dank aan financien uit het projectbudget.

*) Voor wie details wil weten: de uitkomst bestaat uit 125 papieren en 167 digitale Keuzekaarten. Er zijn 2628 punten gegeven, waarvan 1442 punten oftewel 55% voor model A, 682 punten oftewel 26% voor model B, 504 punten oftewel 19% voor model C.