Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Woningbouw?

Bewonersinformatieavond met als boodschap van stadsdeel West dat een plantsoen niet haalbaar is (hoezo, het ligt er…). Woningbouw kan nu wel, met koopwoningen in de prijsklasse van 450.000 tot 700.000 euro. Of anders een hotel. De bewoners reageren boos en ongelovig.